• icon

Local Chapters

The Society has 12 Local Chapters

 

 

S. No.
Chapter 
Chairperson 
Hon. Secretary
Hon. Treasurer
Mob. No. 
Email 
1
Ahmedabad
Sh. V.K.Jain
Sh. Ravindra Dungrwal
Sh. M.H. Chaudhary
9427308691
2
Bangalore
Sh. Anil Mangalgi
Sh. N. Madhava Reddy
Sh. Ravindra J. Nawati
9448490241
3
Bhubaneshwar
Sh. L.K. Pradhan
Sh. P.K. Pati
Sh. N. Jethi
9437037057
4
Chennai 
Sh. S. Muthusami
Sh. N. Dakshina Murthy
Sh. P. Bhoopathy
9445796945
5
Jaipur
Sh. Sanjay Sethi
Sh. N.K. Khandelwal
Sh. M.C. Bansal
9414051284
6
Kolkatta
Sh. Ratan Ghosh Dastidat
Sh. Rajat Bose
Sh. Jiten Kumar Ray
8800281446
7
Hyderabad
T.S. Ramakrishna
Er. Nuli Namassivaya
Sh. B. Hari Singh
9958849797
tsryem@gmail.com
8
Mumbai
Ms. Shipra Manaswita
Ms. Meenakshi Singhvi
Sh. P.S. Khurana
9
Thanjavur
Ms. A. Chitra 
Sh. S. Periyandavar
Sh. R. Natarajan
9443782765
besthanjavur@gmail.com 
10
Thiruvananthapuram
Sh. Raju Varghese
Sh. A.G. Baiju
Sh. N. Rajendran
9446957131
11
Pune
Sh. Ashish Bhatnagar 
Sh. R.K. Ranjekar
Sh. Ashok Bhapker
9421053428
12
Guwahti
-
Sh. R.C. Boro
-
-
-